Välkommen till Snitz skolor i Stockholm!

Alla elever har rätt att lyckas med sina studier, välja skola och studieväg med utgångspunkt från begåvning, behov och intresse!

Verksamheten är utformad för elever med någon form av neuropsykiatriska diagnoser.

Snitz erbjuder specialutformad undervisning i små grupper, hög vuxentäthet och lugn studiemiljö. Snitz pedagogik utgår från elevens förutsättningar och verkar för elevens växande intresse för kunskapsinhämtande, självkänsla och självförtroende.

Snitz har en tydliggörande pedagogik och ett strukturerat arbetssätt.

Med "snitzlad bana" får eleven framgång i sina studier och möjlighet att nå de nationella målen i år nio och gymnasiet.

Snitz gymnasium har Öppet Hus den 29 april 2014.

Välkommen att besöka oss mellan kl 17.30-19 på Hagagatan 25 A.


Välkommen till Snitz skolor i Göteborg!

Snitz grundskola och gymnasium i Göteborg startades upp inför höstterminen 2012.

Ni är hjärtligt välkomna med nya ansökningar inför kommande läsår 2014-2015. Det går självklart bra att skicka in ansökningar till kommande läsår redan nu, så återkommer vi med besked om platser.

Claes Nilsson
Rektor
claes.nilsson@snitz.se


Välkommen till Snitz Gymnasium i Malmö

Torsdagen den 21 november är du välkommen till Öppet Hus och informationsträff. Välkommen till Östra Kanalgatan 3 kl 17.30.

På Snitz i Malmö riktar vi oss till elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – eller elever som av annan anledning har behov av Snitz särskilda insatser. Elever på Snitz integreras i Cybergymnasiets utbildningar och erbjuds individuellt stöd efter den enskilda elevens behov. Skolan har ett nära samarbete med hemmet. Vi erbjuder en individuellt utformad skolgång i form av en individanpassad och inkluderande lärmiljö.

Vi erbjuder följande program:
 
El- och energiprogrammet
-          Dator – och kommunikationsteknik
-          Elteknik
Estetiska programmet
-          Bild- och formgivning
-          Estetik- och media
-          Musik
Samhällsvetenskapliga programmet
-          Medier, information och kommunikation
-          Samhällsvetenskap
Teknikprogrammet
-          Design- och produktutveckling
-          Informations- och medieteknik

Du kan kontakta Rektor Johan Wingren på mailadress: johan.wingren@snitz.se eller utvecklingsledare Christin Wraae på christin.wraae@snitz.se om du har specifika frågor kring skolans utbildning.

Vi har även Öppet Hus den 16 januari 2014, kl 17.30 - 19.30

Du kan gilla oss på Facebook för att få löpande information https://www.facebook.com/snitzmalmo

 Uppdaterad: 2014-03-03 08:30, av: Magdalena Ranhem