Filmen om Snitz Gymnasium 2017/18.

Ett samarbetsprojekt där media treorna står för idé och produktion av
intervjuerna, media tvåorna har producerat mellanspelen och media ettorna
har haft ansvar för att idé och produktion av intro och outro.

 

 

 

Bildlinjen på estetiska programmet ställer ut

Här är några bilder från bildlinjens utställning vid terminsavslutningen hösten 2013. Eleverna i årskurserna 2 och 3 visade oljemålningar, teckningar, keramik och gipsavgjutningar.

elevarb1

elevarb2

elevarb4

elevarb3