Administration

Annika Hanberger
Rektor, 0768-85 21 83
annika.hanberger@snitz.se

Anna Kämpinge
Biträdande rektor, 0768-85 21 92
anna.kampinge@snitz.se

Susanne Scimone
Administrativ chef, 0768-85 21 90
susanne.scimone@snitz.se

Henrik Ekblom
APL-ansvarig
henrik.ekblom@snitz.se

 

Elevhälsan

Carina Almström
Skolsköterska, 0768-85 21 69
carina.almstrom@snitz.se

Linnéa Nyberg
Specialpedagog, 0768-85 21 93
linnea.nyberg@snitz.se

Melina Hillerberg
Studie och yrkesvägledare
melina.hillerberg@snitz.se

Tuija Kirvesmies
Speciallärare, 0768-85 21 67
tuija.kirvesmies@snitz.se

Susanne Moe
Speciallärare, 0768-85 21 82
susanne.moe@nitz.se

Arbetslag för Estetiska programmet

Klas Gunnerfeldt
Studiesamordnare, 076-885 21 95
Kontaktperson för sjukanmälningar eller andra elevstudiefrågor
klas.gunnerfeldt@snitz.se

Ellinor Björklund
Bild, Media
ellenor.bjorklund@snitz.se

Anders Bryngelsson
Media
anders.bryngelsson@snitz.se

Eleonor Dahlman
Psykologi
eleonor.dahlman@snitz.se

Cecilia Enholm
Foto, Media
cecilia.enholm@snitz.se

Hans Eriksson
Idrott, 0768-85 21 48
hans.eriksson@snitz.se

Caroline Gerhardsson
Musik
caroline.gerhardsson@snitz.se

Aneta Helmfridsson
Naturkunskap, Samhällskunskap
aneta.helmfridsson@snitz.se

Linda Harju
Engelska
linda.harju@snitz.se

Marie-Louise Nordrup (tjänstledig vt 18)
Engelska
marie-louise.nordrup@snitz.se

Lars Österberg
Förstelärare med ansvar för IKT
Historia, Religion
lars.osterberg@snitz.se

Juan Felipe Davila
Spanska
juan.felipe.davila@snitz.se

Arbetslag för El- och energiprogrammet

August Ferm
Studiesamordnare, 076-885 21 47
Kontaktperson för sjukanmälningar eller andra elevstudiefrågor
august.ferm@snitz.se

Sonny Bjelfman
Programsamordnare
programmering, data- och nätverksteknik
sonny.bjelfman@snitz.se

Jonas Blomberg
Förstelärare med ansvar för Specialpedagogik i lärande
Matematik, Geografi
jonas.blomberg@snitz.se

Oskar Ahrenberg
Svenska
oskar.ahrenberg@snitz.se

Peter Gilljom (tjänstledig vt 18)
Samhällskunskap, Historia
peter.gilljom@snitz.se@snitz.se

Athanasios Gioulekas
Programmering, data- och kommunikationsteknik
athanasios.gioulekas@snitz.se

Mikael Keysendal
Webbutveckling
mikael.keysendal@snitz.se

Susan Moshi
Matematik och Datorteknik
susan.moshi@snitz.se

Samuel Westman
Dator- och nätverksteknik, Nätverkssäkerhet, Webbutveckling
samuel.westman@snitz.se

Bruno Villani
Engelska
bruno.villani@snitz.se