Antagning till grund och gymnasieskolan

Ansökan och antagning till gymnasieskolan

  1. Sök direkt till oss via skolans ansökningsblankett. Ansökan Snitz gymnasium
  2. Du ska även söka till oss via gymnasieantagningen
  3. Därefter kommer du bli kallad till ett ansökningssamtal tillsammans med vårdnadshavare
  4. Preliminärt antagningsbesked sker löpande från oss
  5. Slutgiltigt antagningsbesked från gymnasieantagningen ges den 2 juli

För att söka via gymnasieantagningen och få information om deras ansökningsprocess, ta kontakt med din studievägledare på nuvarande skola.

Viktiga datum för ansökningsprocessen

Gy-antagningen Snitz antagning
17 januari
Ansökan öppnar
1 december
Ansökan på hemsidan öppnar
15 februari
Sidan stängs för ansökan
16 april
Preliminärt antagningsresultat
Antagningsbesked ges löpande
19 april
Sidan öppnar för omval
15 maj
Sidan stänger för omval
15 maj
Sista dag för ansökan
2 juli
Antagningsbesked
30 juni
Deadline antagningsbesked

 

Frågor om antagningen:
Linnéa Nyberg, Specialpedagog, mobil: 0768-85 21 93

Susanne Moe, Speciallärare, mobil: 0768-85 21 82

__________________________________________________________________________________________________

 

Ansökan och antagning till grundskolan

Ansökningsprocessen på Snitz grundskolor:

En ansökan tillsammans med neuropsykiatrisk utredning, pedagogisk kartläggning och bedömning samt åtgärdsprogram skickas in antingen via epost eller vanlig post.

Skolan gör en preliminär bedömning om Snitz är rätt skolform för ditt barn med tanke på omfattning av stödåtgärder. Vi kan komma att kontakta kommun samt överlämnande skola.

Vi kallar till en antagningsintervju och i vissa fall besöker vi även överlämnande skola.

Ett besök vid Öppet hus är det bästa sättet att se hur vi arbetar. Då kan du skapa dig en bild av skolan och får möjlighet att prata med pedagoger, skolledning och elever.

*Vi riktar oss mot elever med AST (autismspektrumtillstånd) eller andra dokumenterade svårigheter av liknande art samt blanddiagnoser där autism är huvuddiagnos, vilket innefattar det som tidigare kallades autism, aspergers syndrom, atypisk autism/genomgripande störning i utvecklingen.

Via länken nedan kommer du till ansökan som du fyller i och skickar till:
Ansokan till Snitz grundskola

Ansökan och antagningsbesked till grundskolan sker löpande under hela året i mån av plats.

Snitz Grundskolor Odenplan
Ref. Ansökan
Hagagatan 25A
113 47 STOCKHOLM

eller via mail till ansokan@snitz.se

Frågor om antagningen:
Marie Petersson, Biträdande rektor/Specialpedagog, mobil: 0768-85 21 64