Välkommen till Snitz grundskola Odenplan

Snitz grundskola i Stockholm ligger nära Odenplan. Här går c:a 100 elever i årskurserna 7 till 9. I samma hus finns Snitz gymnasium.

Ansökan och Antagning

Antagningen till våra skolor har speciella förutsättningar.

Våra verksamheter har, på grund av vår inriktning mot AST och liknande tillstånd*, en högre personaltäthet än vanliga skolor, förstärkt elevhälsoteam, anpassade lokaler med mindre klassrum och hög grad av individuell anpassning. En antagning till någon av våra skolor föregås oftast av ett besök i avlämnande skola. Inför skolstarten förs en djupare dialog mellan personal, föräldrar och eleven för att planera en verksamhet utifrån elevens behov.

Ansökan hittar du i länken nedan.

Ansokan-till-Snitz-grundskola-2_1
Den ifyllda blanketten mejlar du till ansökan@snitz.se
Du kan också skriva ut ansökningsblanketten och skicka den till:

Snitz Grundskola
Ref: Ansökan
Hagagatan 25A
113 46 STOCKHOLM

Om du som vårdnadshavare har frågor eller behöver hjälp med ansökningsprocessen, kontakta oss. Ansökan och antagningsbesked till grundskolan sker löpande under hela året i mån av plats.

Vi riktar oss mot elever med AST (autismspektrumtillstånd) eller andra dokumenterade svårigheter av liknande art samt blanddiagnoser där autism är huvuddiagnos, vilket innefattar det som tidigare kallades autism, aspergers syndrom, atypisk autism/genomgripande störning i utvecklingen.

Frågor om antagningen:
Marie Petersson, Biträdande rektor/Specialpedagog, mobil: 0768-85 21 64