Välkommen till Snitz grundskola Odenplan

Snitz grundskola ligger 10 minuters promenad från Odenplans tunnelbana och pendeltåg. Här går ca 100 elever i årskurserna 7-9. Skolan är en resursskola och riktar sig främst till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Skolan är avsedd för elever som är i behov av extraordinärt stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Undervisningen och lärmiljön på Snitz grundskola genomsyras av ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Den anpassas individuellt, men sker normalt i klass/grupp om ca 10-15 elever. Speciallärare eller specialpedagog finns med i klasserna utefter behov inom ramen för undervisningen. Socialpedagoger finns med eleverna under alla raster, matsituationer och fria aktiviteter för att stötta eleverna i deras sociala utveckling. Det finns möjlighet till enskild arbetsplats utanför klassrummet i våra två studios där arbetet leds av speciallärare och/eller specialpedagog i samarbete med ämneslärare. För elever med frånvaroproblematik har vi ett arbetssätt där socialpedagog möter eleverna i hemmiljön för att bygga relationer och främja skolnärvaro. Elever med frånvaroproblematik kan också erbjudas en robot kallad AV1 (https://www.noisolation.com/se/av1/) där de kan delta i undervisningen hemifrån.

Alla elever har ett hemklassrum med en egen bestämd arbetsplats. De får en egen dator där det är inlagt olika digitala stödprogram som t.ex. talsyntes och alla planeringar och uppgiftsbeskrivningar hittar eleverna på SchoolSoft. Vi använder oss av en speciell tavelmetodik där det tydligt framgår schemat för dagen, vad som händer under lektionen, ev. förändringar samt veckoplanering och en time timer finns för att synliggöra tid. Varje klassrum har en Snitz-låda där elever kan, utefter behov, hämta t.ex. sittkuddar, stressbollar, för taktil stimulans.